مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، محله، محلات، شهر، شهری، اجتماعی، محلـه

زیست شهری درایـران مبتنی برهویت محله ای بوده است.برخلاف شهرهای اروپایی که ساکنان شهر احساس نزدیکی وتعلق به جامعه شهری فراترازمرزهای محله ای داشتند ،درشهرهای شرقی وایرانی،محلـه هـای شهری متعدد، عامل همبستگی اجتماعی میان افرادبودند(کوثری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد خورشید، ، معماری، سایه، 1387،، کسرایی،، (فریدون

ور می¬توانند به یکدیگر متصل باشند (با رعایت حداقل فاصله از لحاظ سازه و زلزله که حدود 10 سانتی متر می باشد). در صورتی که مالک بخواهد ساختمانش از ساختمان مجاور فاصله داشته باشد، بایستی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع فضای، خانه، مکان، طبیعت، الگوهای، زمین، مکانی

س قاعده¬ای کلی می¬توان بر اعمال بر حسب اهداف و مسیرها که به همراه ¬یکدیگر زمینه یا حوزه اماکن کمابیش آشنا را به وجود می¬آورند وقوف یافت. به عبارت دیگر، آدمی براساس ((تصویری محیطی)) که ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد محله، ، اجتماعى، هاى، سنتى، خدمات، مسکونی

طریق تعـاونی های کارکنان سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دولتی و یا صـنفی دربدنـه یـا حاشـیه شهرهای بزرگ انجام گرفت وبدین ترتیب، درمنظر شهرهای موجود، عرصه های جدیـدی بانـام شهرک، ولی باعملکرد نسبی محله ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، مى، عرصه، تراکم، مشترک

این که علائم جهت دهنده روشنی مسیرها را معرفی کنند(لینچ، 1376). در مجموعه های بزرگتر، جهت یابی با فراهم آوردن زیر گروه های کوچکتر مسکونی و سلسله مراتب مسیرهای پیاده قابل تشخیص می تواند تسهیل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد خانه، فضای، شهر، حیاط، معماری، سنتی، باغ

با عناصر ساختمانی، عامل محدود کننده¬ای محسوب می¬شود. عوامل مهمی که در ترکیب ساختار خانه باید مورد توجه قرار بگیرند عبارت از: مقرون به صرفه بودن، استفاده صحیح از مواد طبیعی و استفاده نکردن از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، شهر، آپارتمان، ،، شوشتر، خانه، خیابان

اتصال محور سواره و پیاده از طریق پله برقرار است. مسیر شمالی جنوبی ازچهار حیاط می گذرد. اتصال حیاط ها از طریق گذرهای سرپوشیده زیر آپارتمان ها ایجاد شده و با مسیر های شرقی- غربی ادامه مطلب…

By 92, ago