مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ، |، یزد، رطوبت، ماه¬های، هواشناسی، بادهای

تبادل حرارتی فضای بسته با خارج بالا رفته و از سوی دیگر برای گرم کردن، خنک کردن تک¬تک اتق¬ها استفاده از وسایل مکانیکی مجزا ضروری باشد. هال مرکزی در شوشتر¬نو، بیشتر یک فضای ارتباطی است ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مسکونی، ، خانه، واحدی، فضای، بلوک، شناسی

رفتارهاى مختلف که در این فضاها در زمان هاى متفاوت صورت مى پذیرد نقش مهمى در سرزنده نگه داشتن آن ها خواهد داشت. استفاده چند منظوره از این گونه فضاها باید محدوده هاى قلمروهاى خصوصى ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ، مسکونی، شهر، شوشتر، معماری، دسترسی، خانه¬ها

چشم¬اندازهای زیبایی را به فضاهای سبز اطراف و دریاچه کوجک موجود در آن به¬وجود آورند، این مجموعه را در زمره یکی از پرطرفدارترین مجتمع¬های مسکونی در برلین قرار داده است. نکته جالب توجه در مورد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، مى، عرصه، تراکم، مشترک

این که علائم جهت دهنده روشنی مسیرها را معرفی کنند(لینچ، 1376). در مجموعه های بزرگتر، جهت یابی با فراهم آوردن زیر گروه های کوچکتر مسکونی و سلسله مراتب مسیرهای پیاده قابل تشخیص می تواند تسهیل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، خصوصی، کنترل، فضاهای، ساکنین

دو مفهوم متقابل هستند، تأکید بیش از اندازه بر خلوت می تواند موجب انزوا و تعامل خارج از کنترل می تواند موجب از دست رفتن زندگی خصوصی شود. ا فزایش تراکم، خلوت و تعامل اجتماعی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره عالم، نور،، ظلمت، موجودات، ، سهروردی، اشراق

مزدا است” ( ژینیو،1382،ص96). زرتشت یکی از اولین داعیان توحید در جهان است. او به وحدانیت اهورامزدا قایل است و از تعارض نور و ظلمت سخن می¬گوید. او اهورا مزدا را مبداء نور و ظلمت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع معماری، نوری، تاریکی، فضا، گنبد، به¬،

پرسش را لویی¬کان با صراحت از پیش داده است. “من باور ندارم فضایی که تنها به¬گونه¬ای ساختگی روشن می¬شود ارزش آن را داشته باشد که به آن اتاق بگوییم” (گروتر،1375،ص65). 2-2-4-5- تادو ¬آندو آندو معمار ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، مقیاس، ساکنین، هویت، اجتماعی

مرتبه به وجود آمد، اما تفاوت قابل توجهی نسبت به برج ها و مجتمع های مسکونی دهه 1350 داشت که غالباً بدون توجه به اصول و معیارهای شهرسازی در برنامه ریزی و طراحی آنها انجام ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ، کارهای، معماری، دیوار، می¬کند، فضاهای، فضای

می¬کنند و کیفیت فضایی را دگرگون می¬کنند (حائری، 1388،ص102). 2-2-3-14- نور از شکاف دیوار(روزن) دیوار، بعد عمودی صریح¬ترین پرتوهای نور خورشید را دریافت می¬کند. این کیفیت خاص، به¬خصوص در کشوری که بیشتر روزهایش با تابش ادامه مطلب…

By 92, ago