مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ، منطقه، ،، شهری، ناحیه، معابر، فضای

نیازهای خانواده های با وضعیت اجتماعی مختلف را دارا است .(URL12, 2015) تصویر 4-57- ترکیب یکی از گونه های آپارتمانی برای ایجاد مساحت های متنوع (URL13,2015) در این شهرک در کل 588 خانه وجود دارد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مجموعه، آپارتمان، خانه، فضای، تیپ، مسکونی

در امتداد خیابان و رودخانه، 4 طبقه، جهت گیری شرقی جنوب غربی، دارای مهد کودک (اشنایدر، 1388). .این مجموعه دارای 123 واحد می باشدکه به پنج تیپ متفاوت طراحی شده است. تیپ 1: آپارتمان دوبلکس ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، شهر، آپارتمان، ،، شوشتر، خانه، خیابان

اتصال محور سواره و پیاده از طریق پله برقرار است. مسیر شمالی جنوبی ازچهار حیاط می گذرد. اتصال حیاط ها از طریق گذرهای سرپوشیده زیر آپارتمان ها ایجاد شده و با مسیر های شرقی- غربی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد محله، ، اجتماعى، هاى، سنتى، خدمات، مسکونی

طریق تعـاونی های کارکنان سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دولتی و یا صـنفی دربدنـه یـا حاشـیه شهرهای بزرگ انجام گرفت وبدین ترتیب، درمنظر شهرهای موجود، عرصه های جدیـدی بانـام شهرک، ولی باعملکرد نسبی محله ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، محله، محلات، شهر، شهری، اجتماعی، محلـه

زیست شهری درایـران مبتنی برهویت محله ای بوده است.برخلاف شهرهای اروپایی که ساکنان شهر احساس نزدیکی وتعلق به جامعه شهری فراترازمرزهای محله ای داشتند ،درشهرهای شرقی وایرانی،محلـه هـای شهری متعدد، عامل همبستگی اجتماعی میان افرادبودند(کوثری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مى، محله، همســایگى، همسایگی، هاى، شهری

است که درسمت راست آن ها پارک ها قرارداده شده اند.واحدهای مسکونی به میزان بسیار کمی به انتهای خیابان ها و محیط های عبوری اطراف دید دارند و بازشوهای واحدهای مسکونی به سوی مراکز پر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، همسایگی، مسکونی، پری، محله، فرهنگی، پیاده

قرار داشت. طرح وی علائق روز افزون به مشارکتی کردن خدمات شهری را نشان میدهد. گزارش اصلی سال ۱۹۲۹ به صورت بخشی از طرح منطقه ای نیویورک نگاشته شد که رهنمودی برای توسعه حومه های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، همسایگی، اجتماعی، &، محله، اجتماع، خانه

اطلاعات (Wallmen, Barry, 2001)، تأهل؛ ا فراد متأهل بیشتر از مجردین به روابط همسایگی اهمیت می دهند، تحصیلات و درآمد بالا(Campbell & Lee, 1992) ، مدت اقامت و ثبات در سکونت & Nagi, 2002) (Forrest, ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع تبخیر، ماه¬های، می¬پیوندد،، گرم¬ترین، وقـوع، رخ، نمی¬دهد

می¬باشند. بررسی داده¬های فوق بیانگر این مطلب است که نوسانات بسیار زیادی در مورد تبخیر وجود ندارد. نمودار رو¬به¬رو بیانـگر این موضـوع است که بیشـتـرین تبخیر در گرم¬ترین ماه¬های سال به وقـوع می¬پیوندد، در ماه¬های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، همسایگی، .، اجتماعی، &، فضای، محله

حفاظ مشبک، به انباری اسباب و اثاثیه فرسوده تبدیل شده منظر نامطلوبی را عرضه میدارند ). 7ـ استفاده از بخشهایی که میتواند سقف کوتاه تر داشته باشد، برای ایجاد گنجه های سقفی . 8ـ سعی ادامه مطلب…

By 92, ago