بوده است. یافته‌های این تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات در تمام ابعاد آن در سطح پایینی قرار دارد. علاوه بر این، نتایج این بررسی نشان دادند که رضایت مشتریان نقشی میانجی را در تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان ایفا می‌کند.
اکبر و پروز (2009) در یک مطالعه‌ی پیمایشی با نام تأثیر کیفیت خدمات، اعتماد و رضایت مشتریان بر وفاداری مشتریان به بررسی روابط میان متغیرهای اشاره شده پرداختند. جامعه‌ی آماری آنها مشتریان صنعت ارتباطات از راه دور بنگلادش بوده است که نمونه‌ای به تعداد 304 عضو از میان آنها برگزیده شده است. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که رضایت مشتریان و اعتماد رابطه‌ی معناداری با وفاداری مشتریان دارد.

2ـ9ـ معرفی بانک پارسیان
بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379، ماده(98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد 1380، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره 178028 در تاریخ 15/6/1380 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران، به موجب نامه شماره 2348/هـ ـ مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه 1380 آغاز گردید.
اهداف:
عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع ، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات ، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین ، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت ، تجارت ، مصرف.
سرمایه بانک :
سرمایه بانک سیزده هزار و دویست میلیارد (13،200،000،000،000) ریال می باشد که تماماً پرداخت شده و به سیزده میلیارد و دویست میلیون سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم گردیده است.
بیانیه ماموریت بانک پارسیان
بانک پارسیان ارائه دهنده کلیه خدمات بانکی و مالی منطبق با نیاز های روز با استفاده از ابزارهای پیشرفته و نوین و اتکاء به سرمایه انسانی متخصص با بهترین شرایط می باشد.

ما به موفقیت خود ایمان داریم زیرا تلاش می کنیم:
برترین در تکریم مشتری، سریع ترین در شناسایی و پاسخگویی به نیازها، متمایز در ارائه کلیه خدمات بانکی و مالی، سودآورترین در سرمایه گذاری، وظیفه شناس ترین در قبال جامعه و پایبند به بانکداری اسلامی باشیم.

ما با کار گروهی تلاش می کنیم:
سپرده گذاران رضایتمندی کافی از انتخاب بهترین فرصت سرمایه گذاری را داشته باشند،
تسهیلات گیرندگان منعطف ترین راه حل های مالی ممکن و متناسب با نیاز خود را دریافت نمایند،
خدمات گیرندگان همواره سریعترین و ارزانترین خدمات را تجربه نمایند، شرکای تجاری ما موفق ترین و سودآورترین رابطه تجاری بلند مدت را داشته باشند، سهامداران و کارکنان ما خشنود از چشم انداز تداوم موفقیت ما باشند.

شرکتهای وابسته به بانک:
1. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
2. شرکت لیزینگ پارسیان
3. شرکت بیمه پارسیان
4. شرکت صرافی پارسیان
5. شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان
6. صندوق قرض الحسنه پارسیان
7. شرکت کارگزاری پارسیان
8. شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
9. شرکت صبا تامین پارسیان
10. شرکت تامین اندیش پارس
11. شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین