برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد محله، ، اجتماعى، هاى، سنتى، خدمات، مسکونی

طریق تعـاونی های کارکنان سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دولتی و یا صـنفی دربدنـه یـا حاشـیه شهرهای بزرگ انجام گرفت وبدین ترتیب، درمنظر شهرهای موجود، عرصه های جدیـدی بانـام شهرک، ولی باعملکرد نسبی محله ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، محله، محلات، شهر، شهری، اجتماعی، محلـه

زیست شهری درایـران مبتنی برهویت محله ای بوده است.برخلاف شهرهای اروپایی که ساکنان شهر احساس نزدیکی وتعلق به جامعه شهری فراترازمرزهای محله ای داشتند ،درشهرهای شرقی وایرانی،محلـه هـای شهری متعدد، عامل همبستگی اجتماعی میان افرادبودند(کوثری ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع تبخیر، ماه¬های، می¬پیوندد،، گرم¬ترین، وقـوع، رخ، نمی¬دهد

می¬باشند. بررسی داده¬های فوق بیانگر این مطلب است که نوسانات بسیار زیادی در مورد تبخیر وجود ندارد. نمودار رو¬به¬رو بیانـگر این موضـوع است که بیشـتـرین تبخیر در گرم¬ترین ماه¬های سال به وقـوع می¬پیوندد، در ماه¬های ادامه مطلب…