برخی از موضوعات مقالات:

 
دسته‌بندی نشده

7-gh/fj (91)

اخلاق و فرا اخلاق اخلاق چیست؟ نخست آن‏که، نظامهایى از ارزشها و عادات که در زندگى گروههاى خاصى از انسانها تحقق یافته‏اند به عنوان اخلاق این گروهها، توصیف مى‏گردد. ممکن است فلاسفه به تنظیم و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

7-gh/fj (91)

اخلاق و فرا اخلاق اخلاق چیست؟ نخست آن‏که، نظامهایى از ارزشها و عادات که در زندگى گروههاى خاصى از انسانها تحقق یافته‏اند به عنوان اخلاق این گروهها، توصیف مى‏گردد. ممکن است فلاسفه به تنظیم و ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

7-gh/fj (909)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک عنوان پرو‍ژه مکانیزه سازی سیستم انبار توسط Oracle استاد راهنما جناب آقای دکتر سیدجوادی دانشجویان رضوان صمدی80020452 ندا محبی80020439 امیر گودرزی80020491 پائیز 83

دسته‌بندی نشده

7-gh/fj (908)

بازرسی بازرسی بازرسی بازرسی بازرسی بازرسی مواد اولیه مواد اولیه مواد اولیه مواد اولیه مواد اولیه مواد اولیه برش لوله برش لوله برش ورق برش ورق برش ورق برش ورق سنگ کاری سنگ کاری برش ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

7-gh/fj (908)

بازرسی بازرسی بازرسی بازرسی بازرسی بازرسی مواد اولیه مواد اولیه مواد اولیه مواد اولیه مواد اولیه مواد اولیه برش لوله برش لوله برش ورق برش ورق برش ورق برش ورق سنگ کاری سنگ کاری برش ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

7-gh/fj (907)

اصول نمونه برداری از کروم و ترکیبات آن متد 7600 نمونه بردار: فیلتر غشایی 5 میکرونی میزان فلو: 1تا4 لیتر در دقیقه.کمترین و بیشترین حجم هوا: 8 و 400 لیتر . پایداری نمونه : نمونه ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

7-gh/fj (907)

اصول نمونه برداری از کروم و ترکیبات آن متد 7600 نمونه بردار: فیلتر غشایی 5 میکرونی میزان فلو: 1تا4 لیتر در دقیقه.کمترین و بیشترین حجم هوا: 8 و 400 لیتر . پایداری نمونه : نمونه ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

7-gh/fj (906)

واحد مشهد دانشکده فنی و مهندسی گروه کامپیوتر پروژه درس مهندسی نرم افزار1 موضوع: مکانیزه کردن سیستم انبار تجهیزات تام خراسان استاد راهنما: جناب آقای مهندس حجازی نام دانشجویان: عاطفه عرفانی مهدیس صداقت کریمخانی ملیحه ادامه مطلب…

background